ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ)

Η τυχερή ακροάτρια που  κέρδισε στις 11-10, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον "Ελληνικό 932"…. 

1. ρούχα αξίας 50 ευρώ από τα body move (Μπελογιάννη 136 στη Νίκαια ή Πειραιώς 58)

2. occhio Παπαβασιλείου  (Νέα Σμύρνη, Ομήρου 64 και Ομήρου 51)

Είναι :

 

Ελπίδα Κωνσταντάρα

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΙΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ)

Η τυχερή ακροάτρια που  κέρδισε στις 09-10, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον "Ελληνικό 932"…. 

– ρούχα αξίας 50 ευρώ από τα body move (Μπελογιάννη 136 στη Νίκαια ή Πειραιώς 58)

είναι : 

 

Τσιμογιάννη Ιωάννα