ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ)

Ο τυχερος που κέρδισε στις 18-02, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″….  – δείπνο στο «Όμικρον» (Κηφισιά , Δροσου 1) και … –  Τούρτα + γλυκά από το «Ηπειρωτικο» είναι:   Μαγκόπουλος Φώτης