ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ)

Η τυχερή ακροάτρια που κέρδισε στις 28-02, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 

– δείπνο στο «Άδολο» (Κηφισιά)

– Ηπειρωτικο (τούτα – γλυκά)

είναι:  

Δήμητρα Μοτσοβολέα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΙΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ)

Η τυχερή  ακροάτρια που κέρδισε στις 26-02, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. – δείπνο στο «Άδολο » (Κηφισιά)

και …

–  Τούρτα + γλυκά από το «Ηπειρωτικο»

είναι:  

Μιμίκου Μαρία