Η “θυρίδα με το Δημήτρη Μάρκο νικητέσ 19 Φεβρουαρίου

Η τυχερή που κέρδισε στις 19 Φεβρουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο …..   Body move 100 ευρώ Kidscom 100 ευρώ   Ηρώ Καλυβιώτη   Η τυχερή που κέρδισε στις 19 Φεβρουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο ….. Read More

Η”θυρίδα” με το Δημήτρη Μάρκο νικητές 17 Φεβρουαρίου

Η τυχερή που κέρδισε στις 17 Φεβρουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο …..   Occhio Dance Club Ramino   ΣΤΕΛΛΑ ΝΤΟΝΤΗ   Η τυχερή που κέρδισε στις 17 Φεβρουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο …..   Όμικρον μεζέ Read More

Η “θυρίδα” με το Δημήτρη Μάρκο νικητές 14 Φερβουαρίου

Η τυχερή που κέρδισε στις στις 14 Φεβρουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο …..   Μιανιάτης (τριήμερο) Body move 50 ευρώ   Δήμητρα Κακκά   Η τυχερή που κέρδισε στις 14 Φεβρουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο ….. Read More

Η “θυρίδα” με το Δημήρη Μάρκο νικητές 13 φερβουαρίου

Η τυχερή που κέρδισε στις στις 13 Φεβρουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο ….. Occhio Body move 50 ευρώ Όμικρον μεζέ   Βασιλική Αναστασοπούλου   Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 13 Φεβρουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο Read More

“Η θυρίδα” με τον Δημήτρη Μάρκο νικητές 12 Φεβρουαρίου

Η τυχερή που κέρδισε στις στις 19 Φεβρουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο …..   Body move 100 ευρώ Kidscom 100 ευρώ   Ηρώ Καλυβιώτη     Η τυχερή που κέρδισε στις στις 19 Φεβρουαρίου στη Θυρίδα με τον Read More

“Η θυρίδα” με τον Δημήτρη Μάρκο νικητές 10 Φεβρουαρίου

Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 10 Φεβρουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο ….. Καστελόριζο Βαρκιζας Body move 100 ευρώ Νίκος Μπαρμπαρής  Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 10 Φεβρουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο ….. Νήσος Ομικρον Read More

“Η θυρίδα” με τον Δημήτρη Μάρκο νικητές 5 Φεβρουαρίου

Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 5 Φεβρουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο ….. Kidscom 100 ευρώ Ομικρον μεζε Βασιλική Χουσου  Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 5 Φεβρουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο ….. Dance Club Occhio Read More

“Η θυρίδα” με τον Δημήτρη Μάρκο νικητές 27 Ιανουαρίου

Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 27 Ιανουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο ….. Άγραφα 4 άτομα Occhio Ρακι Μεζε Στέλιος Μιχαλόπουλος  Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 27 Ιανουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο ….. Ραμινο Ομικρον Read More

“Η Θυρίδα” με τον Δημήτρη Μάρκο νικητές 24 Ιανουαρίου

Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 24 Ιανουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο ….. Dance Club Elxis Spa Body Move 100 ευρω Κατερίνα Πριτσιόλα  Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 24 Ιανουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο ….. Read More

“Η θυρίδα” με τον Δημήτρη Μάρκο νικητές 22 Ιανουαρίου

Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 22 Ιανουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο ….. Ομικρον Μεζε Dance Club  Elxis Spa Στέλλα Σιόγκα  Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 22 Ιανουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο ….. Greco Strom Read More