ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΙΤΗΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ : ΣΑΠΦΩ ΜΑΤΣΙΩΡΗ)

“Ο ΟΡΦΕΑΣ ΠΕΡΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΛΙΖΕΤΑ ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΣΤΗ ΣΦΙΓΓΑ”
ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΣΦΙΓΓΑ (ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ)
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 22:30

Από δύο διπλές προσκλήσεις (είσοδος) για την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου κερδίζουν οι ακροατές:

ΑΘΗΝΑ ΧΟΝΔΡΑΚΗ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΜΑΚΗΣ