“Η Θυρίδα” νικητές 5 Νοεμβρίου

Οι τυχεροι που κέρδισαν στις 5-11, στην “Θυρίδα” με τον Δημήτρη Μάρκο στον “Ελληνικό 932″….  Body Move  OCCHIO DANCE CLUB είναι:  Στέλλα Κατζούρου  _____________________________________________________________ Φίλτρο νερού Olympus  είναι: Σουρίδη Χριστίνα  ______________________________________________________________ Mezze Γλυφάδα είναι: Σοφία Ντέμη