Η”θυρίδα” με το Δημήτρη Μάρκο νικητές 17 Φεβρουαρίου

Η τυχερή που κέρδισε στις 17 Φεβρουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο …..   Occhio Dance Club Ramino   ΣΤΕΛΛΑ ΝΤΟΝΤΗ   Η τυχερή που κέρδισε στις 17 Φεβρουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο …..   Όμικρον μεζέ Body Move 50 ευρώ   ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΑΠΑΓΚΟΥ     Η τυχερή που κέρδισε στις 17…

Η “θυρίδα” με το Δημήτρη Μάρκο νικητές 14 Φερβουαρίου

Η τυχερή που κέρδισε στις στις 14 Φεβρουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο …..   Μιανιάτης (τριήμερο) Body move 50 ευρώ   Δήμητρα Κακκά   Η τυχερή που κέρδισε στις 14 Φεβρουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο …..   Greco strom μονό στρώμα   Κωνσταντίνα Σταματάκη     Ο τυχερός που κέρδισε στις…

Η “θυρίδα” με το Δημήρη Μάρκο νικητές 13 φερβουαρίου

Η τυχερή που κέρδισε στις στις 13 Φεβρουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο ….. Occhio Body move 50 ευρώ Όμικρον μεζέ   Βασιλική Αναστασοπούλου   Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 13 Φεβρουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο …..   Άγραφα(4 άτομα) Dance Club   Ιωάννης Μπαλτατζάνης     Η τυχερή που κέρδισε…

“Η θυρίδα” με τον Δημήτρη Μάρκο νικητές 12 Φεβρουαρίου

Η τυχερή που κέρδισε στις στις 19 Φεβρουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο …..   Body move 100 ευρώ Kidscom 100 ευρώ   Ηρώ Καλυβιώτη     Η τυχερή που κέρδισε στις στις 19 Φεβρουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο …..   K GRILL OCCHIO   Δανάη Γέρου     Η τυχερή που…

“Η θυρίδα” με τον Δημήτρη Μάρκο νικητές 10 Φεβρουαρίου

Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 10 Φεβρουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο ….. Καστελόριζο Βαρκιζας Body move 100 ευρώ Νίκος Μπαρμπαρής  Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 10 Φεβρουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο ….. Νήσος Ομικρον Μεζε Occhio Ελένη Καραμπίνα  Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 10 Φεβρουαρίου στη Θυρίδα με…

“Η θυρίδα” με τον Δημήτρη Μάρκο νικητές 5 Φεβρουαρίου

Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 5 Φεβρουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο ….. Kidscom 100 ευρώ Ομικρον μεζε Βασιλική Χουσου  Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 5 Φεβρουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο ….. Dance Club Occhio Δημήτρης Κοσσιώρης  Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 5 Φεβρουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη…

“Η θυρίδα” με τον Δημήτρη Μάρκο νικητές 27 Ιανουαρίου

Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 27 Ιανουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο ….. Άγραφα 4 άτομα Occhio Ρακι Μεζε Στέλιος Μιχαλόπουλος  Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 27 Ιανουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο ….. Ραμινο Ομικρον Μεζε Elxis Spa Κώστας Σιώτης  Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 27 Ιανουαρίου στη Θυρίδα…

“Η Θυρίδα” με τον Δημήτρη Μάρκο νικητές 24 Ιανουαρίου

Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 24 Ιανουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο ….. Dance Club Elxis Spa Body Move 100 ευρω Κατερίνα Πριτσιόλα  Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 24 Ιανουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο ….. Kidscom 100 ευρω Φάρμα Κατερίνα Γιαννάκη Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 24 Ιανουαρίου στη…

“Η θυρίδα” με τον Δημήτρη Μάρκο νικητές 22 Ιανουαρίου

Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 22 Ιανουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο ….. Ομικρον Μεζε Dance Club  Elxis Spa Στέλλα Σιόγκα  Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 22 Ιανουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο ….. Greco Strom 100 ευρώ Φίλτρο νερού Κατερίνα Καλαμένιου  Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 22 Ιανουαρίου στη…