Η τυχερή που κέρδισε στις  7-10, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 


  • Body Move
  • Dance Club
  • Occhio
  • Elxis Spa

είναι:


Μαρία Νταγδαλένη