Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 21 Ιανουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο …..

Ηπειρώτικο 50 ευρω
Ρακί Μεζε

Μαρία Παπακωνσταντίνου 697650185