Η νικήτρια που κέρδισε

διαμονή στο Canal suites Kythnos

είναι

TZAΛIΓOΠOYΛOY BAΣIΛEIA