Ο τυχερός που κέρδισε 27 Μαίου
Μεζέ Γλυφάδας Αρώνια
είναι
Ελένη Κομπογιαννίτου