Οι νικητές που κέρδισαν στις 02 Ιουνίου

 

Μεζέ Γλυφάδα: KATEPINA KOPMΠOY

Body Move: ΠANAΓIΩTHΣ MΠPEΓKOΣ