Η τυχερή  που κέρδισε στις 1-11, στην “Θυρίδα” με τον Δημήτρη Μάρκο στον “Ελληνικό 932″…. 

  • Occhio
  • K Grill
  • Raki meze

είναι: 


Ελένη Καρύδη