Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 4 Δεκεμβρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο …..

Occhio 

Body Move

Ανδριάννα Ξύδια 


Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 4 Δεκεμβρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο …..

Ομικρον Μεζε
Kidscom 100 ευρώ

Ευμορφία Ματράκα


Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 4 Δεκεμβρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο …..

3ήμερο στο Κεραμαριό

Γιώτα Κωστολέτου