Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 27 Δεκεμβρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο …..

Ομικρον μεζε 
Elxis Spa

Νίκος Λούτος 


Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 27 Δεκεμβρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο …..

Kidscom 100ευρώ
Γεύμα Φάρμα

Δημήτρης Αποστολόπουλος  

Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 27 Δεκεμβρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο …..

Body Move 100 ευρώ
K Grill
Occhio

Ιωάννα Τζανάκη