Οι τυχεροί που κέρδισαν στις 26 Νοεμβρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο …..

Body Move
Dance Club
Occhio

Δήμητρα Κοκκίνου 
_______________________________________

Kidscom 100 ευρώ
Greco Strom 100 ευρώ 
K Grill

Ευδοκία Μπιτσάκη 

________________________________________

Αρχοντικό Φλαμένγκου
Elxis Spa

Κωνσταντίνα Πέττα