Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 16 Δεκεμβρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο …..

Ομικρον μεζε
Body move 50 ευρώ
Dance Club 

Χριστίνα ΠαυλάκηΟ τυχερός που κέρδισε στις στις 16 Δεκεμβρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο …..

Occhio 
Αρχοντικό Καλτεζιώτη

Δήμητρα Ευσταθίου 


Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 16 Δεκεμβρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο …..


Μεζε Γλυφάδας

Σταυρούλα Αδάμη