Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 15  Ιανουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο …..

Kidscom 100 ευρω
Body Move
K Grill

Ιωάννα Μανουσάκη 

Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 15  Ιανουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο …..

Μεζε Γλυφάδα 
Occhio

Ευαγγελία Εμμανουηλίδου 

Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 15  Ιανουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο …..

Elxis Spa
Greco Strom 100 ευρω

Ζωή Καπουτσή