Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 10 Φεβρουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο …..

Καστελόριζο Βαρκιζας
Body move 100 ευρώ

Νίκος Μπαρμπαρής 

Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 10 Φεβρουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο …..

Νήσος
Ομικρον Μεζε
Occhio

Ελένη Καραμπίνα 

Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 10 Φεβρουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο …..

Dance Club
Elxis spa

Ελένη Αναστασίου