Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 16  Ιανουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο …..

Occhio 
Ομικρον Μεζε

Ευαγγελία Μανιάτη 

Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 16  Ιανουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο …..

Body Move 100 ευρώ
Φαρμα Γεύμα

Αντιγόνη Κωνσταντή 

Ο τυχερός που κέρδισε στις στις 16  Ιανουαρίου στη Θυρίδα με τον Δημήτρη Μάρκο …..

Φίλτρο νερού
American stars 50 ευρώ
Ραμινο

Ελπινίκη Νίνου