Ο τυχερός που κέρδισε στις 20 Μαίου :
Αρώνια
είναι:
Νίκη Γλύκου