Ο τυχερός που κέρδισε στις 8 Μαίου :
Body move Occhio (γυαλιά αξίας έως 150 ευρώ)
είναι:
Βασιλική Βάλλη