Η τυχερή  ακροάτρια που κέρδισε στις 08-07, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 


– occhio 

– body move 

– προιοντα «honey and bread»

είναι: 

Κωνσταντή Αντιγόνη