Η τυχερή ακροάτρια που κέρδισε στις  06-09, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 

  • δείπνο στους «Ψαράδες» 

είναι:

Καλαμένιου Κατερίνα