Η τυχερή ακροάτρια που κέρδισε στις  06-09, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 

  • omikron mezze 

είναι: 

Λογοθετη Βασιλική