Η τυχερή ακροάτρια που κέρδισε στις 03-06, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. Γεύμα στο Άδολο 

είναι: 

Έλενα Βούλγαρη