Η τυχερή  ακροάτρια που κέρδισε στις 03-07, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 


– ρούχα αξίας 50 ευρώ από τη body move 

είναι: 

Boυτσά Αναστασία