Η τυχερή  ακροάτρια που κέρδισε στις 27-05, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 


– δείπνο 4 ατόμων στους «Ψαράδες»  

είναι: 

Παπαηλία Χριστιαννα