Ο τυχερός ακροατής που κέρδισε στις 24-05, στην εκπομπή της Σαπφώ Ματσιώρη στον “Ελληνικό 932″…. – 2 μαξιλάρια απο τη Greco Strom


είναι:  

Ευάγγελος Καστανιώτης