Η τυχερή  ακροάτρια που κέρδισε στις 02-07, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 


– δείπνο στο «stastra blu»  

είναι:

 Γιώτα Βασιλάκου