Η τυχερή  ακροάτρια που κέρδισε στις 18-07, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 


– body move  

– occhio Παπαβασιλείου 

είναι:  

Σοφία Δαβέρου