Ο τυχερος  ακροατής που κέρδισε στις 11-06, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 


– δείπνο 4 ατόμων στο «Άδολο» στην Κηφισιά    

είναι: 

Κονιτόπουλος Νίκος