Η τυχερή ακροάτρια που κέρδισε στις  10-09, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 

  • δείπνο στο Άδολο 

είναι:

  • Μαρία Φιλοκώστα