Ο τυχερος  που κέρδισε στις 01-07, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον «Ελληνικό 932»,

– body move 

– occhio 

είναι: 

Δημήτρης Μανούσος