Το Tablet MLS MAGIC κερδίζει ο ακροατής
Δημήτρης Κοπανέλης