Η τυχερή ακροάτρια που  κέρδισε στις 09-10, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον "Ελληνικό 932"…. 

– ρούχα αξίας 50 ευρώ από τα body move (Μπελογιάννη 136 στη Νίκαια ή Πειραιώς 58)

είναι : 

 

Τσιμογιάννη Ιωάννα