Η τυχερή ακροάτρια που κέρδισε στις 06 -11, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932

– γεύμα στο «Μεζέ»

είναι:

Ίριδα Ταμπούκου