Η τυχερή  ακροάτρια που κέρδισε στις 30 -10, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον "Ελληνικό 932" …

– γεύμα στο Λακκαγκινη 

είναι:

 

Δήμητρα Κοντοπούλου