Η τυχερή ακροάτρια που κέρδισε στις 29-05, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον «Ελληνικό 932» ετήσια συνδρομή για το κέντρο λήψης σημάτων της grgenesis είναι η:

 

Δημαράκη Ελισσαβετ