Η τυχερή  ακροάτρια που κέρδισε στις 26-03, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 

– δείπνο στο «Άδολο» 

είναι:

 Χριστίνα Σταυρόπουλου