Η τυχερή  ακροάτρια που κέρδισε στις 26-03, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 

– δείπνο στο «Ramino» 

είναι: 

 Μαρία Ρουχωτά