Ο τυχερός ακροατης  που κέρδισε στις 24-04, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον «Ελληνικό 932» ετήσια συνδρομή για το κέντρο λήψης σημάτων της grgenesis είναι ο:

 

Δημήτρης Δημητριάδης