Η τυχερή  ακροάτρια που κέρδισε στις 23-04, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 


– δείπνο 4 ατόμων στους «ψαράδες» 

είναι: 

Μαρία Βακαλιαρέλη