Η τυχερή  ακροάτρια που κέρδισε στις 02-04, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 


– δείπνο στο «ρακί μεζέ»  

είναι: 

Κυριάκου Μαρία