Η τυχερή που κέρδισε στις 02-04, στην εκπομπή της Σαπφώς Ματσιώρη στον “Ελληνικό 932″…. 


– δείπνο στο Ομικρονείναι: 

Παναγιώτα Κουκούλη