Ο τυχερος  που κέρδισε στις 02-04, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 


– δείπνο στους «Ορίζοντες»  

– Ηπειρωτικο 

είναι: 

Λάμπης Κολοβός