Η τυχερή  ακροάτρια που κέρδισε στις 01-04, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 


-body move 

– Ηπειρωτικο 

είναι: 

Συλλιγάρδου Αικατερίνη