Ο τυχερός  ακροατης που κέρδισε στις 19-02, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 

– ορίζοντες 

είναι :

Αλέξης Συμπάρδης