Η τυχερή  ακροάτρια που κέρδισε στις 16-04, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 


– δείπνο στους «Ορίζοντες»  

είναι: 

Χριστίνα Μαρμαρινού