Η τυχερή  ακροατης που κέρδισε στις  11-12, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932”


– γεύμα στο όμικρον μεζέ

– Γλυκά από το «Ηπειρωτικο» 

είναι : 

Χαρά Κόσσυφα